Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου σήμερα.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται το σημερινό συμβούλιο Παγγαίου (ώρα 19.00) μετά την σημερινή ταλαιπωρία των νυν και πρώην δημοτικών συμβούλων από το ταξίδι τους στις δικαστικές αίθουσες της Κομοτηνής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010)
καλείστε να προσέλθετε στις 06-12- 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για
συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο 39η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 2ο 40η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 3ο 41η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 4ο 42η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 5ο 43η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση γενομένων δαπανών από την μετάβαση αποστολής του Δήμου Παγγαίου στο
Gotse Delchev της Βουλγαρίας για να συμμετέχει στην εναρκτήρια συνάντηση εργασίας
(Kick Off Meeting) του έργου MED4ALL, στις 27/11/2017

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση γενομένων δαπανών από την μετάβαση του Δημάρχου Παγγαίου και των
δημοτικών συμβούλων στα Ιωάννινα από 30/11/2017 έως 02/12/2017, προκειμένου να
συμμετέχουν στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου Παγγαίου στην Αθήνα
ΘΕΜΑ 9ο Τροποποίηση του άρθρου 31 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 10ο

Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την
έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του –
Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση της αριθ. 143/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Παγγαίου που αφορά “Έγκριση και ψήφιση της 11ης Αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2017”

ΘΕΜΑ 12ο Εξέταση αιτημάτων επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων
ΘΕΜΑ 13ο Εξέταση αιτημάτων περί διαγραφής οφειλών
ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 363 αγροτεμαχίου, εκτάσεως 6.000τμ,
αγροκτήματος Κοκκινοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Ποδοχωρίου του Δήμου
Παγγαίου

ΘΕΜΑ 15ο

Περί έγκρισης απευθείας εκμίσθωσης του ακινήτου, αριθ. 1661 αγροτεμαχίου, έκτασης
3.647,75τμ, αγροκτήματος Ν.Περάμου περιοχής “Ρέντεπε”, που βρίσκεται στην
Δημοτική Κοινότητα Ν.Περάμου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου
Παγγαίου

ΘΕΜΑ 16ο

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ –
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” (Αρ. Μελ. 1059/2014)

ΘΕΜΑ 17ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ

ΚΑΙ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ” (Αρ. Μελ. 1067/2016)

ΘΕΜΑ 18ο

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :
¨Ασφαλτόστρωση δρόμων πέριξ νεκροταφείων Ν.Περάμου¨ (αριθμ. μελέτης 4030/2009
– πρώην Δ.Ελευθερών – Π/Υ 12.000,00 €)

ΘΕΜΑ 19ο Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ Bελτίωση Αγροτικής

Οδοποιίας Φωλιάς-Μυρτοφύτου”», (αρ. μελ: 1056/2014)

ΘΕΜΑ 20ο Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).του έργου «Κατασκευή

παιδικών χαρών στην Τ.Κ Αμισιανών και την Τ.Κ Παλαιοχωρίου»

ΘΕΜΑ 21ο

Περί έγκρισης μελέτης-τευχών δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του
έργου : “Παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Παγγαίου”,
(Αρ.Μελ.1111/2017) , (Π/Υ: 200.000,00 ευρώ – πιστώσεις ΣΑΤΑ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,106 προβολές
X
+