Δημοτικό συμβούλιο Δ. Παγγαίου

Στις 03-08-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , θα γίνει Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
Εξέταση της από 29.06.2016 ένστασης του αναδόχου του έργου : “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ” κατά της υπ΄αριθμ. 14188/16.06.2016 απόφασης του Προϊσταμένου της ΔΤΥ του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 2ο
Περί έγκρισης της 4ης παράτασης περαίωσης του έργου «Aντικατάσταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ελευθερούπολης», της πράξης με Κωδ. ΟΠΣ.296513» (Αριθμός Μελέτης: 1013/2009 – Προϋπολογισμός : 3.923.700 €)
ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης του έργου “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΡΦΑΝΙΟΥ” (Αρ. μελ. 1067/2016-Προϋπολογισμός 39.987,28 €)
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : “Παρεμβάσεις οδοποιίας στην Δ.Κ. Νικήσιανης”
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « Διαμόρφωση Πλατείας Δ.Δ. Ορφανίου (Φάση Α΄)
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ»
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ»
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου στην Τ.Κ. Ελαιοχωρίου»
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου στην Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα»
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου στην Τ.Κ. Κοκκινοχώματος»
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου στην Τ.Κ. Ακροποτάμου»
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου Οφρυνίου»
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Β΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2016
ΘΕΜΑ 14ο
Τροποποίηση του τμήματος του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά το Δήμο Παγγαίου έτους 2016»
ΘΕΜΑ 15ο
25η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 16ο
26η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 17ο
Αποδοχή επιχορήγησης – 27η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 18ο
Περί έγκρισης μετάβασης αποστολής του Δήμου Παγγαίου στην Γαλλία.
ΘΕΜΑ 19ο
Περί έγκρισης της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου -ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2016
ΘΕΜΑ 20ο
Περί της υλοτόμησης του δημοτικού (πρώην κοινοτικού) δάσους Αντιφιλίππων
ΘΕΜΑ 21ο
Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου διαθέσιμου οικοπέδου υπ. αρίθ. 158 Ο.Τ. 580.00 τ.μ. στον Συνοικισμό Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου στον κ. Δημήτριο Ζαφειρίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,691 προβολές
X
+