Δελ. τύπου Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Η ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 11-04-2019 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας οι Αναλυτικές Καταστάσεις των Απορριπτόμενων Πληρωμής της Δράσης 2.3Β «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ» έτους 2016 και για την πρόσκληση 16228/23-11-12.
Ορίζεται περίοδος ενστάσεων επί των Καταστάσεων Πληρωμής από 12-04-2019 έως και 18-04-2019. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διοικητήριο, 4 ος όροφος.
Πληροφορίες γρ. 465
Τηλ.: 2513503465

X
+
error: Content is protected !!