ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Ύστερα από πρωτοβουλία του Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) και Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεόδωρου Μαρκόπουλου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των Εθελοντικών Ομάδων της Π.Ε. Καβάλας στις 23 Φεβρουαρίου 2017 με θέμα: «Ο ρόλος των εθελοντικών οργανώσεων στην αντιμετώπιση κρίσεων από την εκδήλωση φαινομένων που αναφέρονται στο εθνικό σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας και Πρόεδρος του ΣΟΠΠ κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος και συμμετείχαν ο Υ/δκτής της Π.Υ. Καβάλας κ Τσιφτσής Σπύρος, ο Προϊστάμενος του τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Καβάλας κ. Κιβράκης Σταύρος, ο εκπρόσωπος της Δνσης Αστυνομίας Καβάλας κ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι του συνόλου των Εθελοντικών Ομάδων της Π.Ε. Καβάλας που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Πολιτικής Προστασίας.

Στη σύσκεψη ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ και Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος αφού ευχαρίστησε τις εθελοντικές οργανώσεις για την προσφορά τους στην αντιμετώπιση κρίσεων, έδωσε τον λόγο στους εκπροσώπους των Εθελοντικών Ομάδων που συμμετείχαν, οι οποίοι αφού ευχαρίστησαν για την πρόσκληση, στη συνέχεια παρουσίασαν τον απολογισμό του έργου τους κατά την προηγούμενη περίοδο (2016) και ανέπτυξαν όλα τα θέματα που τους απασχολούν προκειμένου να συνεχίσουν με επιτυχία το έργο τους, δίνοντας έμφαση στο θέμα της υποστήριξης σε υλικοτεχνική υποδομή.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,553 προβολές
X
+