Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
ανακοινώνεται ότι η επανακυκλοφορία των φορτηγών ΙΧ οχημάτων μεταφοράς (ΣΙΛΟ) που
συνοδεύουν θεριζοαλωνιστικές μηχανές και συλλεκτικές μηχανές βάμβακος , τέφλων ,τομάτας κλπ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία μας για να κλείσουν ραντεβού στα τηλέφωνα 2510291490 και 2510291492 . Η διαδικασία της επανακυκλοφορίας θα γίνει από την υπηρεσία μας από 7-6-2021 έως 11 -6-2021. Μετά το πέρας των προαναφερόμενων ημερομηνιών οι ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετούνται μέσω της εφαρμογής των ηλεκτρονικών ραντεβού της Υπηρεσίας

0
0
X
+
error: Content is protected !!