Ανακοινώνεται ότι:
Την Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική
ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη
την επικράτεια, όπως παρακάτω :
 Τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική
διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής
έντασης).
 Τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα
(60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).
Επίσης, γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων
συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν
υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

0
0
X
+
error: Content is protected !!