Δελτίο τύπου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Αγροτικής

Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ανακοινώνεται ότι οι αγρότες κάτοχοι αγροτικών

μηχανημάτων που τα έχουν δηλώσει στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, έχουν την

υποχρέωση της περιοδικής επιθεώρησης του χρησιμοποιούμενου επαγγελματικού

εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων – ψεκαστικών (ΕΕΓΦ), με σκοπό την

επίτευξη της αειφόρου χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (οδηγία 2009/128/ΕΚ). Οι

επιθεωρήσεις γίνονται μέσω των Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Γεωργικών

Φαρμάκων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι γνωστά στην υπηρεσία μας και

αναρτώνται σταδιακά και στο site του ΥΠΑΑΤ : http: //psekastika.minagric.gr/ στο

οποίο υπάρχουν και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της

επιθεώρησης των ψεκαστικών.

Οι παραπάνω αγρότες καλούνται να αναζητήσουν έναν σταθμό της αρεσκείας τους

και να πραγματοποιήσουν την πρώτη επιθεώρηση του ψεκαστικού τους μέχρι τις 26-

11—2016.

Στην Π.Ε. Καβάλας έχουν μέχρι στιγμής εγκριθεί δύο σταθμοί Επιθεώρησης

Εξοπλισμού Γεωργικών Φαρμάκων.

Για περισσότερες πληροφορίες: Στοϊδης Βασίλειος, τηλ. 2513503412 /

2513503467.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,209 προβολές
X
+