Έπειτα από την παραίτηση του Επικεφαλής του Συνδυασμού “Σώστη Επιλογή” κ. Ξουλόγη Βασίλη, η Δημοτική Ομάδα επέλεξε για Επικεφαλής του Συνδυασμού τον κ. Μπαταλογιάννη Δημήτριο.

Για την Δημοτική Ομάδα,
Μπαταλογιάννης Δημήτριος

0
0
X
+
error: Content is protected !!