Συγκλήθηκε την Παρασκευή 11-11-2022 το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
της Π.Ε. Καβάλας με θέματα:
1. « Πρόληψη και ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων ενόψει της χειμερινής περιόδου 2022-2023».
2. « Πρόληψη και ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και
παγετού ενόψει της χειμερινής περιόδου 2022-2023».
Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας και Πρόεδρος του ΣΟΠΠ, κ.
Αλέξιος Πολίτης, παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Δήμου Θάσου Ευστράτιος Πυρήνας, ο
Αντιδήμαρχος Δήμου Καβάλας Κυριάκος Σταυρίδης, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Νέστου Αλέξανδρος
Πουταχίδης, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Παγγαίου Αθανάσιος Νέζας ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ.
Προστασίας της Π.Α.Μ.Θ Κων/νος Χουβαρδάς, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας της
ΑΔΜΘ Στυλιανός Ταμβακίδης καθώς επίσης και φορείς της ΠΕ Καβάλας που προσκλήθηκαν.
Σχετικά με το θέμα των πλημμυρών-χιονοπτώσεων και παγετού, αναφέρθηκαν οι
αρμοδιότητες καθώς επίσης και οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο κάθε φορέας για
να είναι σε ετοιμότητα την προσεχή χειμερινή περίοδο 2022-2023, προκειμένου να συμβάλει
στην αντιμετώπιση κρίσεων εξ αιτίας της εκδήλωσης φαινομένων του θέματος. Μεταξύ των
προβλημάτων που τέθηκαν ήταν και η έλλειψη προσωπικού των Υπηρεσιών.
Τα Πρακτικά της Συνεδρίασης θα δημοσιοποιηθούν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

0
0
X
+
error: Content is protected !!