Από την ΠΕ Καβάλας τίθεται υπ’ όψιν των πολιτών των ΠΕ Καβάλας και ΠΕ Θάσου, ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Καβάλας, υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας με τις υπηρεσίες της ΠΕ Καβάλας (ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικό κέντρο).
Καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση του προβλήματος.
Πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με το Helpdesk του Syzefxis και έχει ήδη δηλωθεί η σχετική βλάβη. Από εκεί ενημερώθηκε το Τμήμα Πληροφορικής της ΠΕ Καβάλας ότι έχει κοπεί η οπτική ίνα που συνδέεται με την ΠΕ Καβάλας και τον Δήμο Καβάλας.
Επισημαίνεται ότι η βλάβη υφίσταται έξω από τα όρια των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας ΑΜΘ και της ΠΕ Καβάλας.

0
0
X
+
error: Content is protected !!