Δελτίο τύπου Δ. Παγγαίου

Θέμα: «Άμεσα αναμένεται να κηρυχθεί ο Δήμος Παγγαίου και ιδιαίτερα η Δημοτική
Ενότητα Ορφανού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»
Πραγματοποιήθηκαν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες από μέρους τους Δήμου
Παγγαίου για να κηρυχθεί άμεσα ο Δήμος και ιδιαίτερα οι περιοχές της Δημοτικής
Ενότητας Ορφανού σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των
ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία
24ωρα, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα,
διαβρώσεις οδών, δημιουργία προβλημάτων από φερτά υλικά καθώς και ζημιές σε φυτικό
κεφάλαιο σε αγροτικές εκτάσεις. Τονίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για
ζωικό κεφάλαιο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από τους πολίτες να προβούν σε πρόχειρη
καταγραφή ζημιών, προκειμένου να διευκολυνθεί το δύσκολο έργο των υπηρεσιών και να
καταστεί πιο εύκολη η διαδικασία των αποζημιώσεων.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
726 προβολές
X
+