Δελτίο Τύπου
Της 17ης Μαρτίου 2022
Ο Βουλευτής Π.Ε Καβάλας και Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης θα ήθελε να ενημερώσει τους παραγωγούς ότι μετά και από δικές του ενέργειες, θα γίνονται δεκτά για το έτος 2022 στις δηλώσεις καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) και έντυπα εν ισχύ μισθωτήρια παράλληλα με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.
Ήδη στην από 31.1.2022 σχετική ενημέρωσή του, ο Βουλευτής είχε μοιραστεί με τον αγροτικό κόσμο ότι είχε γίνει δεκτό σχετικό αίτημά του προς τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, περί αποδοχής και των χειρόγραφων μισθωτηρίων, παράλληλα με τα ηλεκτρονικά, για το έτος αιτήσεων ΟΣΔΕ 2022. Το ίδιο ζήτημα είχε θίξει ο Βουλευτής και κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με το νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιο Γεωργαντά.
Ειδικότερα, ο Βουλευτής μετά τη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της περιοχής μας τον Ιανουάριο, προέβη σε σχετική ενημέρωση των αρμοδίων αναφέροντας ότι η υποχρεωτικότητα των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων είχε δημιουργήσει ακανθώδη προβλήματα στους παραγωγούς και ζήτησε τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά και μέχρι να εξοικειωθούν οι παραγωγοί με τη νέα διαδικασία να επιτραπούν και τα χειρόγραφα μισθωτήρια.
Πράγματι, χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιος Γεωργαντάς υπέγραψε τη σχετική τροποποίηση της υπουργικής απόφασης (104/7056/21-01-2015), σύμφωνα με την οποία η παράγραφος 3 του άρθρου 39 της υπουργικής απόφασης 104/7056/21-05-2015, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο της εκμετάλλευσής τους, όπως αποτυπώνεται:
– στην περιουσιακή δήλωση στοιχείων Ε9 σε περίπτωση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων
– στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μέσω εφαρμογής της ΑΑΔΕ ανεξαρτήτως μισθώματος και από μηδενικό ποσό μίσθωσης, σύμφωνα μες το χρονικό διάστημα μίσθωσης που προβλέπεται στο άρθρο 634 του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων. Κατά παρέκκλιση για το 2022 γίνονται δεκτά και έντυπα μισθωτήρια που έχουν συναφθεί σε χρόνο πριν την έκδοση της παρούσης και δεν έχει λήξει ακόμη η ισχύς τους […]».
Ο Γιάννης Πασχαλίδης δήλωσε: « Είμαι ιδιαιτέρως ικανοποιημένος και από αυτή την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διότι αποδεικνύεται ότι τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου που μεταφέρω εισακούγονται και τυγχάνουν άμεσης επίλυσης. Ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται τη στήριξη της πολιτείας και οι τελευταίες αποφάσεις της Κυβέρνησής μας αποδεικνύουν ότι την έχει. Συνεχίζουμε..»
Με εκτίμηση,

Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

0
0
X
+
error: Content is protected !!