Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανταποκρίθηκε θετικά στη σχετική ερώτηση που είχε υποβάλει ο Βουλευτής αναφορικά με το ζήτημα της χορήγησης αποζημιώσεων στους αμυγδαλοπαραγωγούς, οι καλλιέργειες των οποίων επλήγησαν σε τεράστιο βαθμό ιδίως στην περιοχή Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου, λόγω των απρόσμενων κλιματολογικών αλλαγών κατά το έτος 2019.
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο επεσήμανε ότι, παρόλο που οι ζημίες από ακαρπία (μειωμένη παραγωγή) δε μπορούν να ενταχθούν στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3877/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 71 του ν. 4235/2014, μπορούν, ωστόσο, να ενταχθούν σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Πιο αναλυτικά, προκειμένου να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί, για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων (258379/9.04.2008 – ΦΕΚ 646/11.04.2008) και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013 (2006/C 319/ΕΚ), θα πρέπει μεταξύ άλλων : α) η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει υποστεί ζημίες κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια) σε επίπεδο Νομού, σε ποσοστό τουλάχιστον 30% σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών και με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, β) τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία πρέπει να επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών και γ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η οποία είναι βασική και απαραίτητη προϋπόθεση.
Σημειώνεται ότι, η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Ε. Καβάλας, η οποία συστήθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προέβη σε αξιολόγηση-επισήμανση των ζημιών στις αμυγδαλοκαλλιέργειες εσοδείας 2019 στην περιοχή του Οφρυνίου του δήμου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας και από το πόρισμά της προκύπτει μείωση της αμυγδαλοπαραγωγής εξαιτίας διακύμανσης των θερμοκρασιών του Απριλίου 2019.
Μετά τη συγκέντρωση όλου του απαραίτητου υλικού και εφόσον, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις των Κοινοτικών κατευθυντήριων Γραμμών και εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι ζημιές θα ενταχθούν στο ετήσιο πρόγραμμα ΚΟΕ 2019 και θα αποσταλεί προς έγκριση στα εμπλεκόμενα Υπουργεία (ΥΠΑΑΤ και Υπουργείο Οικονομικών).
Οι ενισχύσεις θα δοθούν στους δικαιούχους παραγωγούς μετά την εγκριση του προγράμματος, η δε καταβολή των Κρατικών ενισχύσεων που θα δοθεί, σκοπό έχει τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας των παραγωγών στις γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν ζημιές, στηρίζοντας με το τρόπο αυτό την απώλεια του γεωργικού τους εισοδήματος για το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε το γεωργικό τους κεφάλαιο φυτικό, πάγιο κ.λ.π.) να επανέλθει σε παραγωγική κανονικότητα.
Ο Γιάννης Πασχαλίδης σημειώνει: «Χαίρομαι ιδιαιτέρως με την θετική αυτή εξέλιξη διότι για άλλη μια φορά κατόπιν σχετικής ερώτησης και συνεχών παρεμβάσεών μου βρέθηκε λύση στο πολύ σημαντικό ζήτημα που απασχολούσε τους καλλιεργητές αμυγδάλου, ιδίατερα στη περιοχή του Οφρυνίου.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

0
0
X
+
error: Content is protected !!