Δελτίο τύπου ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Θέμα:« Προτάσεις στο σχέδιο νόμου ‘Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας’»

Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας (Ν.1474/1984) στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας (Δράμας, Καβάλας, Σερρών), σε μια περιοχή όπου μέχρι προσφάτως είναι η έδρα 2 Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τα 4 που θα συμμετέχουν στην
εν λόγω Συγχώνευση-Συνέργεια. Για αυτό το λόγο το Παράρτημα μας, θέλει να σας καταθέσει τις απόψεις του για ένα θέμα που αφορά άμεσα τόσο τον ρόλο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τον πρωτογενή τομέα της περιοχής μας, όσο και τα μέλη του και τον Γεωτεχνικό κλάδο γενικότερα, καθότι με την εν λόγω Συνέργεια, δημιουργούνται Γεωτεχνικά τμήματα σχολών της αρμοδιότητας μας (Γεωπονία, Δασολογία, Γεωλογία), οι απόφοιτοι των οποίων θα εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο.

Γενικά σχόλια επί του Σχεδίου Νόμου

Η δημιουργία νέων Πανεπιστημιακών σχολών και τμημάτων, μεταξύ των οποίων και αρκετές Γεωτεχνικές (Δασολογίας, Γεωπονίας και Γεωλογίας), θα πρέπει να γίνει μετά από γενναιόδωρη οικονομική ενίσχυση στο νέο εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα προκύψει. Η ενίσχυση αυτή θα αφορά τόσο τις υλικοτεχνικές υποδομές όσο και τις προσλήψεις μόνιμου επιστημονικού και άλλου προσωπικού, διότι επ’ ουδενί οι ανάγκες των νέων τμημάτων δεν μπορούν να καλυφθούν από τις υπάρχουσες υποδομές και το υπάρχον προσωπικό. Αν δεν γίνει αυτή η οικονομική ενίσχυση  τότε θα έχουμε την δημιουργία μόνο κατ’ όνομα Πανεπιστημιακών σχολών και τμημάτων που θα είναι οιφτωχοί συγγενείς των παλαιοτέρων Πανεπιστημιακών σχολών που έχουν τόσο τις υποδομές όσο και το κατάλληλο έμπειρο προσωπικό. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν Πανεπιστημιακές σχολές 2 ταχυτήτων ή πρώτης και δεύτερης κατηγορίας.
Θα πρέπει να γίνει ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών των νέων τμημάτων στα Πανεπιστημιακά επίπεδα των αντίστοιχων ήδη υπαρχόντων Πανεπιστημιακών τμημάτων.
Επιπρόσθετα για να επιτευχθεί ουσιαστικά αυτή ισοτιμία, θα πρέπει τα προγράμματα σπουδών των νέων τμημάτων (π.χ. Γεωπονίας, Δασολογίας και Γεωλογίας) να εναρμονιστούν από την πρώτη χρονιά λειτουργίας τους με τα προγράμματα σπουδών των ήδη υπαρχόντων αντίστοιχων Πανεπιστημιακών σχολών π.χ. του Α.Π.Θ. ή άλλων
Πανεπιστημίων.
Ο αριθμός των εισακτέων στις νέες Πανεπιστημιακές σχολές που θα δημιουργηθούν, αλλά και στις ήδη αντίστοιχες υπάρχουσες, θα πρέπει να υπολογίζεται αντικειμενικά και με βάση την απορρόφηση στην αγορά εργασίας, τις οικονομικές δυνατότητες των τμημάτων (νέων και παλιών) και τα υπάρχοντα στοιχεία ανεργίας και ενδεχομένως μετανάστευσης στο εξωτερικό. Με λίγα λόγια θα πρέπει να γίνουν αναλογιστικές μελέτες της δυνατότητας φοίτησης και απορρόφησης στην αγορά εργασίας ανά τμήμα, οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανά έτος. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρξει αποσύνδεση της αγοράς εργασίας από την φοίτηση στο Πανεπιστήμιο, χάριν της
απόκτησης απλά και μόνο ενός Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με ελάχιστο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Αν δεν τηρηθεί η προϋπόθεση αυτή σε λίγα χρόνια θα καταλήξει η χώρα μας να διαθέτει στρατιές ανέργων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καταρρακώνοντας έτσι τα όνειρα των νέων και των οικογενειών τους για σπουδές με επαγγελματική αποκατάσταση, οδηγώντας στους τελικά στην μετανάστευση. Το ΓΕΩΤΕΕ διατηρεί στοιχεία
απασχόλησης των μελών του και μπορεί να σας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Με το εν λόγω νομοσχέδιο και άλλα παρόμοια που ψηφίστηκαν ή προωθούνται προς ψήφιση τον τελευταίο καιρό, ουσιαστικά καταργούνται πληθώρα σχολών και τμημάτων των ΤΕΙ αναβαθμίζοντας τα σε Πανεπιστημιακά. Έτσι όμως χάνεται ουσιαστικά ο Τεχνολογικός Χαρακτήρας της Ανώτατης Εκπαίδευσης και η διακριτή φυσιογνωμία,
ο σκοπός και η αποστολή τους για την οποία δημιουργήθηκαν και υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια, με τα όσα προβλήματα είχαν τα ΤΕΙ της χώρας μας, μέχρι σήμερα. Ελπίζουμε η πολιτεία να δώσει την δέουσα προσοχή σε αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται, προσανατολίζοντας όλη πλέον την Πανεπιστημιακή εκπαίδευση τουλάχιστον των τεχνικών επιστημών προς την παραγωγική διαδικασία, την έρευνα και την καινοτομία, συνδέοντας την έτσι με την πραγματική οικονομία.

Ειδικότερα:

Άρθρο 2: Δημιουργείται 2ο τμήμα Γεωπονίας στην Θεσσαλονίκη και επιπλέον τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στην Θεσσαλονίκη, αντικείμενο που ήδη καλύπτεται από το υπάρχον τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. με σχετική κατεύθυνση σπουδών. Σε μια εποχή που η χώρα μας μαστίζεται από τα δεινά της οικονομικής κρίσης είναι πολυτέλεια να υπάρχουν πολλές σχολές με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο στην ίδια πόλη. Είναι σπατάλη πόρων, προσωπικού και υποδομών, όταν θα μπορούσε να υπάρξει μόνο μια ενισχυμένη Γεωπονική σχολή στην  Θεσσαλονίκη.
Άρθρο 3: Είναι θετική η δημιουργία Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων
Σπουδών του νέου ιδρύματος για την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης, σε ξένη γλώσσα, σε
Έλληνες και σε αλλοδαπούς. Γιατί έτσι το νέο ίδρυμα θα μπορεί να προσελκύσει φοιτητές
από ξένες χώρες όπως πράττουν σήμερα οι γειτονικές μας χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία).
Δυστυχώς όμως σε αυτό δεν εντάσσονται αρκετά από τα υπάρχοντα τμήματα των υπό
συγχώνευση ιδρυμάτων ΤΕΙ, παρά μόνο αυτό των Μηχανικών Πετρελαίου στην Καβάλα.
Εκτός αν τα υπόλοιπα τμήματα δεν θεωρούνται ικανά στο να προσελκύσουν ξένους
φοιτητές στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οπότε
επιβεβαιωνόμαστε για την αναγκαιότητα γενναίας οικονομικής ενίσχυσης των νέων
τμημάτων για την αναβάθμιση τους.
Άρθρα 4 – 6: Υπάρχει μια συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών του νέου ιδρύματος στην
Θεσσαλονίκη. Αυτή η συγκέντρωση των υπηρεσιών του ιδρύματος κεντρικά στην
Θεσσαλονίκη πέραν των διοικητικών υπηρεσιών αφορά και την δημιουργία
Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Έρευνας και
Ανάπτυξης καθώς και την συγχώνευση των Ε.Λ.Κ.Ε. κεντρικά στην Θεσσαλονίκη. Η
αποκέντρωση του ιδρύματος θα πρέπει να είναι ο στόχος μας και όχι ο συγκεντρωτισμός
στην Θεσσαλονίκη.
Άρθρα 7-10: Δεν γίνεται καμία αναφορά για τις νέες απαιτήσεις σε προσωπικό των
καινούργιων τμημάτων και σχολών που θα δημιουργηθούν, παρά μόνο για τις μεταφορές
του υπάρχοντος προσωπικού, που πιστεύουμε ότι δεν επαρκεί για τις ανάγκες των νέων
τμημάτων και σχολών.

Σε κάθε περίπτωση το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας όπως αποφάσισε σχετικά
το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 17 η συνεδρίαση του 2018 και η Δ.Ε. του Παραρτήματος μας
επιθυμεί να συμμετέχει στον διάλογο σε συνεργασία με τα ΑΕΙ για το νέο χάρτη της
εκπαίδευσης. Ειδικότερα δε το Παράρτημα μας θέλει να συμβάλει πέραν της διαβούλευσης
και στην βέλτιστη εφαρμογή του Σχεδίου Νόμου «Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας» μετά την ψήφιση του και κατά την εφαρμογή του.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΓΕΩΤΕ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης

X
+
error: Content is protected !!
No Notify!