Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα, ανακοινώνεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή, η Υπηρεσία, λόγω θεωρητικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών, καθώς και εξετάσεων απόκτησης πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδηγών μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR ), και διεκπεραιώσεις υποθέσεων αυτοκίνητων που έχουν υποβληθεί μέσω των ΚΕΠ ή μέσω άλλων Υπηρεσιών Μεταφορών της Χώρας, δεν θα δεχτεί δικαιολογητικά για έκδοση αδειών κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης από τις θυρίδες εκτός από τις περιπτώσεις που για την διεκπεραίωση συγκεκριμένης υπόθεσης έχει ορισθεί ραντεβού για την εν λόγω ημέρα, όπως έλεγχος δικαιολογητικών για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, για έκδοση κάρτας ταχογράφου, άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων και αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων.

0
0
X
+
error: Content is protected !!