Δελτία τύπου Δ. Παγγαίου

Θέμα: « Εκδήλωση στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας

Ημέρας Ατόμων με αναπηρία»

Το ΚΑΠΗ και το προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Ελευθερούπολης,

στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με αναπηρία, όπως έχει καθιερωθεί η 3η

Δεκεμβρίου από τον Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διοργάνωσαν την Πέμπτη 8

Δεκεμβρίου 2016, μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική εκδήλωση στον χώρο του ΚΑΠΗ

Ελευθερούπολης.

Στην εκδήλωση συμμετείχε το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, νηπιακά τμήματα από

τον Πρότυπο Βρεφονηπιακό Σταθμό «Αστεράκια», καθώς και μέλη του ΚΑΠΗ, με σκοπό

την προώθηση δράσεων που θα επισημάνουν, αφ’ ενός τις ανάγκες και τα δικαιώματα των

ΑμεΑ, και αφ’ ετέρου την ευαισθητοποίηση του συνόλου της κοινωνίας σε θέματα

σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας. Την εκδήλωση στήριξε, εκτός των άλλων,

και η πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή» Δήμου

Παγγαίου, Ελένη Μπενή.

Φωτ. υλικό: AMEA EKD 1 – 5.JPG

Δελτίο Τύπου (2)

Θέμα: « Δημιουργικό Εργαστήρι στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης για τους

ωφελούμενους του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»

Ο Δήμος Παγγαίου ως μέλος της Κοινωνικής Σύμπραξης «ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΓΙΑ

ΟΛΟΥΣ» στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας/Θάσου, στο πλαίσιο δράσεων και

συγκεκριμένα υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων, όπως περιγράφονται στον Οδηγό

Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής

Συνδρομής» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD),

πραγματοποίησε, σήμερα, Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016, δημιουργικό εργαστήρι

μεταποίησης Χριστουγεννιάτικων στολιδιών, με τη συμμετοχή των ωφελούμενων του

προγράμματος, στο χώρο του ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης.

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
1,759 προβολές
X
+