Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας και Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης θα ήθελε να ενημερώσει
τους ενδιαφερόμενους ότι χθες, στο πλαίσιο της συζήτησης νομοσχεδίου του
Υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και
τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες
διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» , κατατέθηκε
τροπολογία, με την οποία διορθώνονται σφάλματα στους Σ.Α.Ο. της Θάσου και
λύνεται το πρόβλημα της διάθεσης προϊόντων απόσταξης λόγω άσκησης
αποστακτικού δικαιώματος από τους αμβυκούχους.
Ειδικότερα, με το άρθρ.3 της τροπολογίας προβλέπεται η διόρθωση σφαλμάτων για
τους Συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδου σε 4 περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και
της Θάσου, δυνάμει της υπό στοιχεία 93041 ΕΞ 2020/25.8.2020 κοινής απόφασης
Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών για την επιβολή του ΕΝ.ΦΙ.Α.
Σημειώνεται ότι αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά φόρου επιστρέφονται, κατά
παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων.

Επιπλέον, με το άρθρ.5 της τροπολογίας ρυθμίζεται η διάθεση του παραγόμενου
προϊόντος απόσταξης από τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα, καθώς και από τους
κατόχους προϊόντος απόσταξης, το οποίο δεν προέρχεται από δική τους παραγωγή,
αλλά συνιστά αμοιβή για τη διάθεση του αποστακτικού τους μηχανήματος και τη
χρήση αυτού από τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα.

Ο Γιάννης Πασχαλίδης δήλωσε: «Ευχαριστώ τον Υφυπουργό Φορολογικής
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας για το ενδιαφέρον του τόσο για τους ΣΑΟ της
Θάσου, όσο και για τους κοινούς αγώνες που δώσαμε και δίνουμε για τη στήριξη των
Αμβυκούχων. Η Κυβέρνηση συνεχίζει τις νομοθετικές της πρωτοβουλίες, με στόχο
πάντα τη στήριξη της κοινωνίας και την ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων των
πολιτών. Συνεχίζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα στηρίζοντας την κοινωνία και
θωρακίζοντας συγχρόνως την ελληνική οικονομία.»

Με εκτίμηση,

Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

1
0
X
+
error: Content is protected !!