Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία, τους όρους και τα έντυπα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης/ Π.Ε. Καβάλας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.pamth.gov.gr/index.php/el/politis/farmakeia#pe-kavalas
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ε. Καβάλας dykavalas@pamth.gov.gr από 1-2-2023 έως και 15-2-2023 και ώρα 15:00. Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεσή της μπορεί να γίνει ιδιοχείρως από αυτόν ή από εκπρόσωπό του με εξουσιοδότηση αρμοδίως θεωρημένης, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Ταχ.Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 20, Τ.Κ.65403, Καβάλα, Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων, γραφείο 361) τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-15:00.
Αν Υποβληθεί αίτηση σε αργία ή αν υποβληθεί πέρα του ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας μας (δηλαδή μετά τις 15:00) θα πρωτοκολληθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Για οποιαδήποτε τυχόν απορία ή επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων για την ΠΕ Καβάλας, στο τηλέφωνο 2513503361, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Με Ε.Π
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – Δ/ΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.

0
0
X
+
error: Content is protected !!