ο Βουλευτής της Π.Ε. Καβάλας κ. Ιωάννης Πασχαλίδης είχε συνάντηση με τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Βασίλειο Ματθαιόπουλο, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν σειρά σημαντικών
ζητημάτων που αφορούν τόσο τη λήψη μέτρων για τη μέγιστη δυνατή πυροπροστασία του Νομού μας όσο και τους ίδιους τους Πυροσβέστες μας.
Ειδικότερα, ο Βουλευτής έθεσε στον Αρχηγό το θέμα της απουσίας Πυροσβεστικού πλοίου από το Λιμάνι της Καβάλας, το οποίο, ως γνωστόν, αποτελεί ένα σημαντικό κόμβο θαλασσίων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο των Ανατολικών Βαλκανίων. Επομένως, σε ένα λιμάνι με εκατοντάδες αφίξεις
πλοίων που εξυπηρετούν τον τουρισμό, καθώς προσεγγίζουν κρουαζιερόπλοια και σκάφη αναψυχής, με ικανότατο αριθμό αλιευτικού στόλου καθώς και εμπορικών πλοίων, αλλά και με εγκαταστάσεις πετρελαίων και λιπασμάτων, κρίνεται ο Βουλευτής της Π.Ε. Καβάλας κ. Ιωάννης Πασχαλίδης είχε συνάντηση με τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Βασίλειο Ματθαιόπουλο, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν σειρά σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τόσο τη λήψη μέτρων για τη μέγιστη δυνατή πυροπροστασία του Νομού μας όσο και τους ίδιους τους Πυροσβέστες μας.
Ειδικότερα, ο Βουλευτής έθεσε στον Αρχηγό το θέμα της απουσίας Πυροσβεστικού πλοίου από το Λιμάνι της Καβάλας, το οποίο, ως γνωστόν, αποτελεί ένα σημαντικό κόμβο θαλασσίων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο των Ανατολικών Βαλκανίων. Επομένως, σε ένα λιμάνι με εκατοντάδες αφίξεις
πλοίων που εξυπηρετούν τον τουρισμό, καθώς προσεγγίζουν κρουαζιερόπλοια και σκάφη αναψυχής, με ικανότατο αριθμό αλιευτικού στόλου καθώς και εμπορικών πλοίων, αλλά και με εγκαταστάσεις πετρελαίων και λιπασμάτων, κρίνεται τουλάχιστον επιβεβλημένη η παρουσία ενός πυροσβεστικού πλοίου, το οποίο θα
μπορέσει να επέμβει σε περιπτώσεις όπου μικρότερα ή μεγαλύτερα πλοία φλέγονται, αλλά και σε άλλου είδους έκτακτα συμβάντα. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος , δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο εν λόγω ζήτημα, δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να βρεθεί το κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επάνδρωση του πλοίου, το οποίο, άλλωστε θα καλύπτει όλη την περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιπλέον, συζητήθηκε η αναγκαιότητα της αναβάθμισης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θάσου σε Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται οι ανάλογες κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι το προσωπικό αρκεί. Συγχρόνως, προτείνεται η δημιουργία Πυροσβεστικού
Κλιμακίου στα Λιμενάρια.
Επίσης, κυρίαρχο θέμα της συνάντησης μεταξύ των δύο αντρών αποτέλεσε η μονιμοποίηση των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης καθώς και των εποχιακών πυροσβεστών, ζήτημα που αποτελεί «αγκάθι» στο σημαντικότατο ρόλο που επιτελούν. Από τη σημερινή συζήτηση διαφάνηκε η διάθεση του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώματος για άμεση επίλυση όλων των προβλημάτων που ταλαιπωρούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες των Πυροσβεστών μας, εφόσον, βέβαια, προηγηθεί η συζήτηση και η συναίνεση του αρμοδίου Υπουργού. Συγχρόνως, ο Αρχηγός διαβεβαίωσε τον κ.Πασχαλίδη ότι θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια με
σκοπό τη δημιουργία Εθελοντικού Σώματος Πυροσβεστών στην Παραλία Οφρυνίου, μια περιοχή με ιδιαίτερα τουριστική ανάπτυξη το τελευταίο χρονικό διάστημα, γεγονός που επιβάλει πλέον εκεί την παρουσία ενός Σώματος Εθελοντών.
Η επαρκής πρόληψη και ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος αποτελούν έννοιες αδιαπραγματευτες για τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και για τον Βουλευτή, ο οποίος πράττει τα βέλτιστα για τη διασφάλιση τους

Με εκτίμηση,
Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

0
0
X
+
error: Content is protected !!