Βιολογική Γεωργία αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής

Η ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ενημερώνει ότι σήμερα Πέμπτη 08-03- 2018 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής και Αναλυτικές Καταστάσεις Απορριπτόμενων της Δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία για την πρόσκληση 74/4119/13-01- 2012 και για το έτος 2016. Ορίζεται περίοδος
ενστάσεων επί των Καταστάσεων από 09-03- 2018 έως και 15-03- 2018. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διοικητήριο, 4 ος όροφος.
Πληροφορίες γρ. 465 και 456.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
740 προβολές
X
+