Αρνητικά απάντησε ο Β. Ξουλόγης στην υπογραφή του κειμένου.

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου την Παρασκευή όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης  ψήφισαν  στην υπογραφή  του πιο κάτω κειμένου το οποίο κατεχωρήθη στα πρακτικά ως επίσημη απάντηση σχετικά με την αβάσιμη και αναληθή καταγγελία Β. Ξουλόγη για τις προσλήψεις με δίμηνα. 

Το σώμα αρνείται το περιεχόμενο τις από 25/4/2016 αναφοράς- καταγγελίας του Βασίλειου Ξουλόγη ως αβάσιμη και αναληθής και αποφαίνεται ότι η πρόσληψη εργαζομένων με τις διαδικασίες του άρθρου 206 του ΚΔΚΥ με συμβάσεις εργασίας δίμηνης διάρκειας που πραγματοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμό 87/2016 απόφαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου έγινε αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Παγγαίου στις υπηρεσίες καθαριότητας , περιβάλλοντος και πρασίνου .

Καταδικάζει την εν λόγω ενέργεια του πρώην Δημάρχου και εμμένει στην άποψη ότι η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου επέβαλλε την λήψη των αποφάσεων πρόσληψης εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας δίμηνης διάρκειας.

Ο Βασ. Ξουλόγης δεν την είχε υπογράψει τότε και ζήτησε χρόνο για να αποφασίσει, χτες ο Βασ. Ξουλόγης με επιστολή του προς τον Δήμο Παγγαίου ανακοίνωσε την άρνηση του να υιοθετήσει και να υπογράψει το πιο πάνω κείμενο. Άρα η απόφαση της  Παρασκευής είναι κατά πλειοψηφία και ο κ. Ξουλόγης διαχωρίζει την θέση του ως προς την κοινή απόφαση αντιμετώπισης της δυσχερούς κατάστασης που έχει περιέλθει ο Δήμος Παγγαίου μετά την αβάσιμη και αναληθή καταγγελία από μέρους του.

 

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,395 προβολές
X
+