Απόφαση Απαγόρευσης Κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές N. Καβάλας

Ερώτημα Μαρκόπουλου προς Εγνατία οδό: Πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην Εγνατία;

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας μετά από εισήγηση της Περιφερειακής ∆νσης Πυροσβεστικής ΑΜΘ, και λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών προβαίνει στην προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές ευθύνης ∆ασαρχείου Θάσου και στα περΙαστικά δάση ευθύνης ∆ασαρχείου Καβάλας, από σήμερα 25-08-2016 και ώρα 24:00 και μέχρι
νεοτέρας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,072 προβολές
X
+