Η αποκεντρωμένη απέρριψε την προσφυγή του Δ. Μπαταλογιάννη για το θέμα της αύξησης των τελών κατά 40%.  Ο Δ. Μπαταλογιάννης είχε καταγγείλει την διοίκηση Αναστασιάδη ότι παρανόμως έλαβε απόφαση για αύξηση των Δ. τελών στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο της προηγούμενης θητείας που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2019.   Θυμίζουμε ότι η απόφαση της αύξησης ήταν ομόφωνη στο δημοτικό συμβούλιο τον Αύγουστο. 

0
0
X
+
error: Content is protected !!