Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Δήμου Παγγαίου για το έτος 2016

Ο Δήμος Παγγαίου προχωρά σε απολογισμό πεπραγμένων για το έτος 2016 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου συγκεκριμένα εξεδόθη η παρακάτω πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «ΚΔΚ» καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην «Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου», [στο Δημοτικό Μέγαρο] στην έδρα του Δήμου στην Ελευθερούπολη, βάσει της αριθ. 205/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00 για συζήτηση του κατωτέρω θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο
Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Δήμου Παγγαίου για το έτος 2016

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
1,205 προβολές
X
+