Απεργία και στον Δήμο Παγγαίου.

Το Σωματείο Υπαλλήλων Δήμου Παγγαίου 《Δημοτική Ανασυγκρότηση》ανακοίνωσε ότι αύριο 14/11 συμμετέχουν στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Με αιτήματα 1. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα στις υπη-
ρεσίες κοινωνικής ανταπόδοσης και προσφοράς (Παι-
δεία, Υγεία, Παιδικοί Σταθμοί, Κοινωνικές Υπηρεσίες,
Υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου, Ασφαλιστικά Ταμεία
κ.λπ.). Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.

2. Αυξήσεις στους μισθούς. Υπολογισμό της διετίας 2016
και 2017 στη μισθολογική εξέλιξη. Νέο μισθολόγιο για
το 2019 που θα αποκαθιστά σταδιακά τα εισοδήματα, θα
αίρει τις αδικίες και θα επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.

3. Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016)
για το ασφαλιστικό και όλων των Αντιασφαλιστικών-Αντισυνταξιοδοτικών Νόμων. Σταδιακή αποκατάσταση
όλων των συντάξεων.

4. Τακτοποίηση των εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες με πολυετή απασχόληση στους
Ο.Τ.Α. Α ́ Βαθμού.

5. Κατάργηση της «ντροπολογίας» Γεροβασίλη (άρθρο
24Α του Ν.4396/2016) για την αξιολόγηση. Συνέχιση της
Απεργίας-Αποχής.

6. Αυστηρή εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Υγιεινή και
Ασφάλεια και εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξο-
πλισμού προκειμένου να σταματήσουν τα θανατηφόρα
εργατικά ατυχήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

7. Κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, για τους εργαζόμενους που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν.

8. Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλή-
στευση του εισοδήματός μας. Αφορολόγητο στα 12.000
ευρώ. Κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Μείωση των συντελε-
στών του Φ.Π.Α. στο 15%.

9. Επέκταση, αύξηση και μη περικοπή από κανέναν ερ-
γαζόμενο του Επιδόματος Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης
Εργασίας, που το λαμβάνει σήμερα. Επέκταση του θε-
σμού των Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.)
στο Δημόσιο με ευνοϊκές ρυθμίσεις στα όρια συνταξιο-
δότησης και το χρόνο εργασίας.

10. Όχι στην κατάργηση του Προληπτικού Ελέγχου των
Δαπανών. Άμεση κατάργηση του άρθρου 204 του
Ν.4555/2018.

11. Την κατοχύρωση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 61του Ν.3979/2011 όπου δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. Α ́ Βαθμού για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας.

12. Κατάργηση της διάταξης για το 50%+1 για την λήψη
απόφασης για την προκήρυξη Απεργίας.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
861 προβολές
X
+