Ο Λιμενάρχης Καβάλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού λιμένα Καβάλας .
2. Την ανάγκη λήψης περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία πλοίων – πλοιαρίων – σκαφών –
λέμβων – θαλασσίων αναψυχής, καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητας, λόγω της διεξαγωγής
αγώνα κολύμβησης στη θαλάσσια περιοχή ακτής Νέας Ηρακλείτσας Καβάλας.
3. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων ασφάλειας ναυσιπλοΐας.
4. Η με αριθ.Πρωτ.: 6835/13-08-2019 αίτηση του ΟΜΙΛΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ω
Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πλοίων–πλοιαρίων–σκαφών –λεμβών–θαλασσίων μέσων
αναψυχής καθώς και κάθε άλλη αλιευτική – ψυχαγωγική δραστηριότητα (επαγγελματική –
ερασιτεχνική) το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019 και από ώρα 14:00 έως 18:30 λόγω κολυμβητικού
αγώνα στη θαλάσσια περιοχή ακτή Νέας Ηρακλείτσας Καβάλας που ορίζεται από τα παρακάτω
στίγματα:
1. 40ο
52’ 4.27’’Β – 024ο
18’55.34’’Α
2. 40ο
52’ 12.54’’Β – 024ο
19’2.57’’Α
3. 40ο 52’ 35.03’’Β – 024ο
18’58.49’’Α
4. 40ο 52’ 37.15’’Β – 024ο
19’ 9.91’’Α
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Σταύρος

0
0
X
+
error: Content is protected !!