Απαγόρευση καύσης υπολειμμάτων καλλιέργειας για όλο το χρόνο για τα Τενάγη Φιλίππων

Αθήνα, 01 Νοεμβρίου 2017

Η Απαγόρευση καύσης υπολειμμάτων καλλιέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αποφασίστηκε για τα Τενάγη Φιλίππων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας για την καλύτερη προστασία της περιοχής από την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιών.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέχεια σχετικών εισηγήσεων τόσο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Καβάλας και Δράμας, όσο και της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εκδόθηκε αναμορφωμένη Πυροσβεστική Διάταξη σύμφωνα με την οποία η ευρύτερη περιοχή των Τεναγών Φιλίππων εξαιρείται από τις γενικές διατάξεις περί της καύσης σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων και απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η εν λόγω πρακτική.

Η απαγόρευση αυτή κρίθηκε σκόπιμη λόγω των περιβαλλοντικών και κλιματολογικών δεδομένων της περιοχής και την ως εκ τούτου υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά και των σοβαρών επιπτώσεων της πρακτικής αυτής τόσο στο φυσικό περιβάλλον και τη βιωσιμότητας της καλλιέργειας της περιοχής όσο και στη δημόσια υγεία των πολιτών.

ΠΗΓΗ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
890 προβολές
X
+