Λόγω εστίας Αφρικανικής Πανώλης στο χωριό Mochure της Βουλγαρίας, σε απόσταση 1,2 km από τα ελληνικά σύνορα, με Κοινή απόφαση τεσσάρων υπουργείων (ΚΥΑ) εγκρίθηκε η λήψη ειδικών διαχειριστικών μέτρων.

Συγκεκριμένα

Με κοινή απόφαση τεσσάρων υπουργείων (ΚΥΑ) εγκρίθηκε η λήψη ειδικών διαχειριστικών μέτρων καθώς και μέτρων επιτήρησης και ελέγχου για την πρόληψη εισόδου και περαιτέρω διασποράς της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων σε περιοχές των Π.Ε. Δράμας και Ξάνθης που βρίσκονται πλησίον της επιβεβαιωθείσας εστίας Αφρικανικής Πανώλης στο χωριό Mochure της Βουλγαρίας, σε απόσταση 1,2 km από τα ελληνικά σύνορα.

Σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός σε τοπικό επίπεδο, για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, ειδικών μέτρων διαχείρισης και περιορισμών, που αφορούν στην επιτήρηση του νοσήματος της Αφρικανικής Πανώλης (Α.Π.Χ) σε κατοικίδιους, ημίαιμους μη δεσποζόμενους χοίρους και αγριόχοιρους, καθώς και στη λήψη μέτρων στις εκμεταλλεύσεις χοίρων (οικόσιτες και συστηματικές) της περιοχής.

Τα ειδικά διαχειριστικά μέτρα, καθώς και τα μέτρα επιτήρησης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων που λαμβάνονται, αφορούν ιδίως ενέργειες των Κτηνιατρικών και Δασικών Υπηρεσιών, καθώς και οργανωμένων ομάδων κυνηγών, μελών των συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικών Οργανώσεων, με σκοπό τον έλεγχο, την επιτήρηση και τον άμεσο εντοπισμό κρουσμάτων (Α.Π.Χ) και την αποτροπή της εισόδου και διασποράς της νόσου στις Π.Ε. Ξάνθης και Δράμας, με τη λήψη ειδικών διαχειριστικών μέτρων (θήρευση) και τη μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων.

0
0
X
+
error: Content is protected !!