Ανοιχτή επιστολή Γιάννη Πασχαλίδη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας

Κ. Υπουργέ,

Γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών και φαινομένων, τα οποία εξαιρετικά δύσκολα μπορούν να εξηγηθούν με τους κανόνες της λογικής.

Για άλλη μια φορά, η γραμμή δρομολογίων Καβάλα-Πρίνος, για τη διατήρηση της οποίας έχω δώσει προσωπικό αγώνα και αποτελεί καίριο πυλώνα για την οικονομία του νησιού και της πόλης της Καβάλας, υφίσταται πλήγμα. Και εξηγούμαι…

Στη υπ’ αριθμ. 10/15 της 23ης Οκτωβρίου 2015 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (εφεξής Σ.Α.Σ.) γνωμοδοτείται ομόφωνα θετικά η επιβολή δημόσιας υπηρεσίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος στη γραμμή Καβάλα-Πρίνος σύμφωνα με τη παρ.6 του άρθρου 2 του ν. 2932/2001. Επίσης, αναφέρει πως η δημόσια υπηρεσία επιβάλλεται σε όλους τους πλοιοκτήτες που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμες δηλώσεις τακτικής δρομολόγησης στη γραμμή Κεραμωτή-Θάσος (Λιμένα), ανάλογα με τον αριθμό των πλοίων τους στη προαναφερόμενη γραμμή και με δυνατότητα εκτέλεσης της υποχρέωσης επιβολής από πλοίο ή πλοία κατ’ επιλογή των πλοιοκτητριών εταιρειών μετά από σχετική δήλωση τους. Χαρακτηριστικό της ανωτέρω γνωμοδότησης είναι ότι, εν είδει προοιμίου, αναφέρεται πως το Σ.Α.Σ. κατέληξε στα ανωτέρω, έχοντας λάβει υπόψη τις ανάγκες διασφάλισης της ασφάλειας και της τάξης στους λιμένες και της επαρκούς και ομαλής εξυπηρέτησης των γραμμών.  Την ανωτέρω επιβολή δημόσιας υπηρεσίας επιβεβαιώνετε και ο ίδιος, κ. Υπουργέ, σε υπουργική σας απόφαση.

Η προαναφερθείσα κατάσταση, θετική για ολόκληρο τον πληθυσμό της περιοχής και ιδιαίτερα τους νησιώτες, ανατρέπεται μόλις δύο μήνες αργότερα με αντίθετη γνωμοδότηση του Σ.Α.Σ. Με την υπ’ αριθμ. 11/2015 της 17ης Δεκεμβρίου Γνωμοδότηση, το Σ.Α.Σ. γνωμοδοτεί και πάλι ομόφωνα θετικά την άρση της επιβολής δημόσιας υπηρεσίας στους πλοιοκτήτες και, ουσιαστικά, τον τερματισμό των δρομολογίων της γραμμής Καβάλας-Πρίνου.

Γεννιώνται, λοιπόν, τα εξής ερωτήματα:

Α) πως γίνεται ένα συλλογικό όργανο να γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά πως η επιβολή δημόσιας υπηρεσίας είναι αναγκαία και πρόσφορη για τις ανάγκες διασφάλισης και τάξης στους λιμένες και της ομαλής και επαρκούς εξυπηρέτησης των γραμμών, ενώ μετά διμήνου να γνωμοδοτεί στην άκρως αντίθετη κατεύθυνση, και πάλι ομόφωνα θετικά; Τι άλλαξε σ’ αυτούς τους δύο μήνες, που να συντάραξε τόσα τα δεδομένα, δικαιολογώντας τέτοια μεταστροφή;

Β) κατά τη πορεία, λοιπόν, της διοικητικής διαδικασίας και λαμβανομένου υπόψη πως είχατε επιβεβαιώσει τη χρονικά πρότερη γνωμοδότηση του Σ.Α.Σ. (10/2015), θα συνεχίσετε την ίδια στάση ή θα επιβεβαιώσετε εκ νέου τη χρονικά μεταγενέστερη και αντίθετη γνωμοδότηση του προαναφερθέντος οργάνου, δηλαδή τη κατάργηση της γραμμής Καβάλα-Πρίνου;

Κ. Υπουργέ,

Η ύπαρξη των συγκεκριμένων δρομολογίων αποτελεί ζωτικό πυλώνα της οικονομίας της περιοχής, καθώς συνδέει το νότιο τμήμα του νησιού με την πόλη της Καβάλας. Δεν είναι μόνο οι έμποροι που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη γραμμή, αλλά και εκατοντάδες συμπολιτών μας, μεταξύ αυτών και μαθητές, οι οποίοι συρρέουν καθημερινώς στη Καβάλα για εργασία, περίθαλψη και εκπαίδευση. Αν η γραμμή αυτή καταργηθεί, οι συγκεκριμένοι θα πρέπει να αποβιβάζονται στη Κεραμωτή, να χρησιμοποιούν τη συγκοινωνία (Κ.Τ.Ε.Λ.) προς τη κατεύθυνση της Ξάνθης  (Χρυσούπολη) και μετά απ’ όλα αυτά να καταφτάνουν στη Καβάλα. Καταλαβαίνετε πως κάτι τέτοιο μόνο εμπόδια θέτει σε όποιον θέλει να εργασθεί, να λάβει περίθαλψη ή να εκπαιδευτεί.

Η τακτική της παλινδρόμησης και της θέσης εμποδίων από τη Διοίκηση στους πολίτες, μόνο και μόνο επειδή κρίνεται προτιμότερο να ικανοποιηθούν συμφέροντα ιδιωτών, πρέπει να λάβει ένα τέλος. Εξάλλου, οι συγκεκριμένοι ιδιώτες όταν ανέλαβαν την άσκηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, γνώριζαν πως κοντά στα δικαιώματα έχουν και αυξημένες υποχρεώσεις, δηλαδή την εξυπηρέτηση των πολιτών και, γενικότερα, του δημοσίου συμφέροντος. Επομένως, η στάση σας θα πρέπει να κατευθύνεται προς αυτό.

Με τιμή,

Ιωάννης Πασχαλίδης

τ. Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,121 προβολές
X
+