Ανεπίσημη επίσκεψη Περιφερειάρχη Pazartzik Βουλγαρίας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος δέχθηκε το Σάββατο, 13

Φεβρουαρίου, στο γραφείο του, τον Περιφερειάρχη Velichkov Trendafil, της Περιφέρειας

Pazartzik της Βουλγαρίας, ο οποίος επισκέφθηκε ανεπίσημα την Καβάλα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας των δύο περιοχών και

σημεία κοινού ενδιαφέροντος.

IMG_1021

 

Ο κ. Velichkov, αφού ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεόδωρο Μαρκόπουλο που ανταποκρίθηκε στο αίτημά του, τον προσκάλεσε επίσημα στην Περιφέρεια Pazartzik.

Το Βούλγαρο Περιφερειάρχη συνόδευε ο πρέσβης Vasil Kalinov.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,775 προβολές
X
+