ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΒΚ 3408

Στις 26 – Απριλίου – 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 το μεσημέρι στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα διεξαχθεί η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, που διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 του Π.Δ. 11/12-11-1929 και του άρθρου 192 του Δ.Κ.Κ (Ν3463/2006) για την υπεκμίσθωση μίας θέσης εντός του πρώην δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 3408 περιοχής Αμμολόφων Ν.Περάμου για την εγκατάσταση και λειτουργία προσωρινών κατασκευών επιχείρησης αναψυχής για την εξυπηρέτηση των λουομένων, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος. Η προς εκμίσθωση θέση είναι:

Θέση 7 με σημεία Α25 Α26 Α27 Α28 Α25

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπράτησης και μίσθωσης του ανωτέρω τμήματος στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπου έχει δημοσιευθεί η πλήρης διακήρυξη.
Ελευθερούπολη, 19 Απριλίου 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
1,043 προβολές
X
+