Ανακοίνωση φωτογράφων Καβάλας

Αξιότιμοι κύριοι

Μετά από την σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. όσο και από πιέσεις τρίτων χωρών εκτός της Ε.Ε. με στόχο την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας και την μείωση του διοικητικού κόστους των υπηρεσιών σε θέματα ελέγχου , η κυβέρνηση υποχρεούται να αντικαταστήσει τις υφιστάμενες αστυνομικές ταυτότητες με νέες βιομετρικές.- Δυστυχώς όμως μία και μόνο εταιρεία χρηματοδοτούμενη από το κράτος θα αναλάβει όχι μόνο την έκδοση και φωτογράφιση των νέων ταυτοτήτων , αλλά θα εισπράττει και χρήματα από τους πολίτες [10 ευρώ περίπου].Οι επαγγελματίες φωτογράφοι τόσα χρόνια με τηνυπευθυνότητα κατόρθωσαν τα ελληνικά διαβατήρια να είναι μέσα στα 10 ασφαλέστερα έγγραφα του κόσμου. Το ίδιο θα πράξουν και για τις νέες φωτογραφίες ταυτότητας. Το κόστος για τους πολίτες εάν πραγματοποιηθεί ο τρόπος που προτείνει το Υπουργείο θα αυξηθεί δραματικά , γιατί η έκδοση των νέων ταυτοτήτων θα γίνεται σε επιλεγμένα αστυνομικά τμήματα των νομών που θα τοποθετηθούν τα νέα μηχανήματα, τόσο η μετακίνηση (νησιά , απομακρυσμένα ορεινά χωριά) όσο και για τα άτομα με δυσκολία κίνησης αφού σήμερα σε αυτούς πηγαίνει ο φωτογράφος , ενώ με την πρόταση του υπουργείου θα είναι αναγκασμένοι αυτοί να πάνε στα σημεία που θα οριστούν (άραγε πώς;) Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης (Γαλλία , Γερμανία , Αυστρία κ.λ.π.) οι φωτογραφίες ταυτότητας βγαίνουν στα φωτογραφεία. Μόνο σε ελάχιστες χώρες που δεν υφίσταται δίκτυο φωτογραφείων (Αλβανία , Ρουμανία) συμβαίνει αυτό. Η διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και του φωτογράφου καταργείται στα όρια μιας μονοπωλιακής αρχής. Οι επιπτώσεις θα είναι αλυσιδωτές και θα οδηγήσουν σε εξαφάνιση του κλάδου με κλείσιμο επιχειρήσεων , απώλεια θέσεων απασχόλησης , ραγδαία απώλεια φορολογικών εσόδων και ασφαλιστικών εισφορών. Όσο για τα έσοδα που θα έχει η κυβέρνηση θα κατευθυνθούν σε μία τσέπη η οποία δεν θα είναι καν Ελληνική και θα χαθούν από την Ελληνική αγορά. Συμφωνώντας κατ΄ αρχάς με τις θέσεις της Κυβέρνησης περί ασφαλείας , υποστηρίζουμε ότι η παροχή υπηρεσιών μπορεί να παραμείνει στα φωτογραφεία και συγκεκριμένα σε πιστοποιημένους επαγγελματίες που είναι μέλη του τοπικού σωματείου και κατ΄ επέκταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων (ΠΟΦ). Οι 1300 πιστοποιημένοι φωτογράφοι ανά την Ελλάδα πληρούν κατ΄αρχήν και εξ ορισμού τα πλέον κατάλληλα (τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζει το Σύνταγμα και λειτουργούν μέσα στα πλαίσια ελέγχου της ΠΟΦ) για να συνεχίσουν να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Καλούμε τους επαγγελματικούς φορείς , τις τοπικές αρχές , τους πολίτες να σταθούν στο πλάι των φωτογράφων. ΧΑΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ!!!

Πρόεδρος  φωτογράφων Καβαλας

Παναγιώτης ΓιασιμΆκης

 

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,010 προβολές
X
+