Ανακοίνωση Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ για το Δημοτικό της Νικήσιανης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ
ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 64100
Tηλέφωνο: 2592061212
Fax: 2592061212 Email: mail@dim-nikis.kav.sch.gr
Σχολικό έτος: 2020-2021
Ημερομηνία: 29/10/2020
Αγαπητοί γονείς προς αποφυγήν παρερμηνειών από κάποιες αναληθείς πληροφορίες που διακινούνται , σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία της σχολικής μονάδας συνεχίζεται κανονικά και δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση αναστολής λειτουργίας τμήματος του Δημοτικού Σχολείου Νικήσιανης .
ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
X
+