Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακοινώνεται ότι στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή, η Υπηρεσία, λόγω θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών, καθώς και εξετάσεων απόκτησης πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδηγών μεταφοράς οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών, δεν θα δεχτεί δικαιολογητικά για έκδοση αδειών κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης από τις θυρίδες, εκτός από τις περιπτώσεις που για την διεκπεραίωση συγκεκριμένης υπόθεσης, έχει ορισθεί ραντεβού για την εν λόγω ημέρα, όπως, έλεγχος δικαιολογητικών για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών οχημάτων, άδειας λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκίνητων και κάρτες ελέγχου  καυσαερίων ακαι άδειας λειτουργίας πρατήριων υγρών καύσιμων.

0
0
X
+
error: Content is protected !!