Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακοινώνεται ότι στις 6 Mαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή, η Υπηρεσία, λόγω θεωρητικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών, καθώς και εξετάσεων απόκτησης πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδηγών μεταφοράς οδικού
μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών, δεν θα δεχτεί δικαιολογητικά για έκδοση αδειών κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης από τις θυρίδες, εκτός από τις περιπτώσεις που για την διεκπεραίωση συγκεκριμένης υπόθεσης, έχει ορισθεί ραντεβού για την εν λόγω ημέρα, όπως έλεγχος αυτοκινήτων για διαπίστωση ταυτότητας,  μεταβιβάσεις μόνο Φορτηγών οχημάτων, εφόσον ο αγοραστής έχει την έδρα της επιχείρησης σε διαφορετικό Νομό, έλεγχος δικαιολογητικών για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, άδειας λειτουργίας πρατήριων υγρών καύσιμων και συνεργείων επισκευής αυτοκίνητων.

0
0
X
+
error: Content is protected !!