Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης προχώρησε σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Ακροποτάμου, Δήμου Παγγαίου.
Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ ενώ οι προσφορές όσων συμμετέχουν πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Τενέδου 58, 1ος όροφος) της ΑΔΜΘ, το αργότερο δύο (2) ώρες πριν την έναρξη συνεδρίασης της Επιτροπής (μέχρι τις 10π.μ.). Η διάρκεια μίσθωσης για τη διαχείριση του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου, αυτή ανέρχεται στα είκοσι πέντε χρόνια, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για πέντε επί πλέον έτη κάθε φορά, μέχρι τη συμπλήρωση τριανταπέντε ετών συνολικά.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών.

Τα χαμένα χρόνια 2012 – 2017  Απαράδεκτη η πρόταση 

Το 2012 η διοίκηση Ξουλόγη είχε καταθέσει πάλι πρόταση αλλά με το από 04.12.2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού(ΕΔΑΔ) μέσω της υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων εισηγήθηκε την απόρριψη της δεσμευτικής επενδυτικής πρότασης του Δήμου Παγγαίου, ως απαράδεκτη, βάσει του άρθρου Β.4 της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, διότι δεν προσκόμισε τα απαραίτητα εκείνα έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητά του προσφέροντος, να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την δεσμευτική επενδυτική πρότασή του. Σχετικά με αυτό  μπορείτε να διαβάσετε στην προκήρυξη ΕΔΩ  (24)

Ο δήμος Παγγαίου αυτή την φορά δηλώνει έτοιμος για την κατάθεση ολοκληρωμένου φακέλου.

Με δηλώσεις του ο δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης δηλώνει ότι ο Δήμος Παγγαίου ανακίνησε το όλο θέμα με αίτημα για προκήρυξη της νέας  πρόσκλησης  και ότι ο δήμος είναι έτοιμος να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση με πλάνο που αφορά έργα τηλεθέρμανσης στην παραλιακή ζώνη. Άλλος  στόχος είναι, ο δήμος να παρέχει ζεστό νερό για την ανάπτυξη θερμοκηπίων  στους οικισμούς Οφρυνίου, Κάρυανης, Τούζλας. Αλλά και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος  επενδυτών για δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων γύρω από την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού ενισχύοντας τον φυσικό πόρο των Λουτρών Ελευθερών.

Το βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

Έκταση 6,9 Km2 . Είναι πεδίο βεβαιωμένο χαμηλής ενθαλπίας και ενδεχομένως και μέσης ενθαλπίας.
Θερμοκρασία γεωθερμικών ταμιευτήρων 45-90 0C
Βάθος ταμιευτήρα
Ρηχός ταμιευτήρας 100 – 185m
Βαθύς ταμιευτήρας 240 – 515m
Παροχή : 415 m3 /h

0
0
X
+
error: Content is protected !!