Έγινε ο ορισμός των αντιδημάρχων του δήμου Παγγαίου για την περίοδο και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Αλλαγές έχουμε: Ως αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Παγγαίου ορίζεται ο Βασ. Δημητρακούδης, αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Πιερέων ορίζεται ο Αθ. Κατσίνης και αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα ορίζεται ο Κ. Τσάκαλος.
Παραμένει  στη θέση του αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Πολιτισμού και Αθλητισμού ο Χρ. Μποσμπότης. Παραμένει ο Α. Καλλινικίδης στη θέση του αντιδημάρχου Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και κατά τόπο της Δ.Ε. Ελευθερούπολης. Ο Χρ. Πριονίδης παραμένει στη θέση του αντιδημάρχου της Δ.Ε. Ελευθερών, παρατείνεται η θητεία του   Χρ. Παρασκευά στη θέση του αντιδημάρχου της Δ.Ε. Ορφανού και της Ελ. Μπενή στη θέση της αντιδημάρχου Τουρσιμού.
Η νέα θητεία των αντιδημάρχων ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου 2020.
 
 
 
0
0
X
+
error: Content is protected !!