Αμφίβολη η επένδυση Άλεξ Χαντιτάγκι. Μεγάλη δραστηριότητα Αθηναϊκών Δικηγορικών γραφείων της Αθήνας ενάντια της επένδυσης. Τα γραφεία εκπροσωπούν τους πρώην οικοπεδούχους αγρότες…… έρχεται!!!

0
0
X
+
error: Content is protected !!