Αιτήσεις συμμετοχής στις εµποροπανήγυρεις Π. Οφρυνίου, Ν. Περάμου και Ν. Ηρακλίτσας του Δήμου Παγγαίου έτους 2017

Καλούνται όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στις εµποροπανήγυρεις Π. Οφρυνίου (1-5 Αυγούστου) Ν. Περάμου (11-15 Αυγούστου) Ν. Ηρακλίτσας (19-23 Αυγούστου) του Δήμου Παγγαίου του έτους 2017 να καταθέσουν αίτηση στο γραφείο της ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε. ΔΗΜ.Α.Ε. του Δήµου Παγγαίου, στο Δηµοτικό Κατάστηµα Ελευθερούπολης, αυτοπροσώπως, η ταχυδρομικά µε τα συνηγμένα δικαιολογητικά της αίτηση από την Τρίτη 23 Μαΐου µέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.
Γενικά δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση της οικείας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής
δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α’ 47)
και 1642/1986 (ΑΆ 125),
β) Άδεια επαγγελματία πωλητή και Άδεια παραγωγού θεωρημένη για το τρέχον έτος.
γ) αντίγραφο αστυνοµικής τους ταυτότητας,
δ) Εκκαθαριστικό 1 έτους
ζ) Απόδειξη Ταμειακής Μηχανής
Προσοχή1: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν σε αντίγραφα µαζί µε την
αίτησή τους όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, διαφορετικά η αίτησή τους θα απορρίπτεται.
Έχουν επίσης αναρτηθεί στην lστοσελίδα του δήµου:
-Κανονισµός της εμποροπανήγυρης ,
-αρχείο με τα τέλη και τον κανονισµό
-κατάσταση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ανάλογα µε τη δραστηριότητα του κάθε
εκθέτη-συµµετέχοντα
Χρονοδιάγραμμα επόµενων ενεργειών:
1.Αξιολόγηση των αιτήσεων από 23-05-2017 έως 14-07 -2017
2.Διάθεση θέσεων και έκδοση των σχετικών αδειών και παραλαβή τους κατόπιν της κατάθεσης του τέλους που τους αναλογεί έως 31-07 -2017
Ελευθερούπολη, 22 Μαΐου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,626 προβολές
X
+