Η ιστορία του Αρσενικού της Νικήσιανης νομικά, τυπικά και ουσιαστικά έκλεισε για τον Δήμαρχο Παγγαίου Φιλ. Αναστασιάδη. Τον Μάιο του 2015 (θητεία Αναστασιάδη) παρά τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει και η υδροδότηση της Νικήσιανης γινόταν πλέον από την Καρακάξα, κάποιες μετρήσεις είχαν δείξει περιοδικά υπέρβαση του ορίου Αρσενικού, τότε μετά τις δηλώσεις του Θ. Μπόνου στον τύπο ο εισαγγελέας Καβάλας κινήθηκε αυτεπάγγελτα κατά του Φίλιππου Αναστασιάδη. Τον Ιούνιο του 2016 εκδικάστηκε η υπόθεση (ΕΔΩ) και ο Φιλ. Αναστασιάδης είχε αθωωθεί στο ποινικό μέρος. Βέβαια μέχρι σήμερα εκκρεμούσε η απόφαση για την ίδια υπόθεση της Αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Σήμερα έγινε γνωστή η απόφαση επί του θέματος της Αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και αθωώνει τον Δήμαρχο Παγγαίου Φιλ. Αναστασιάδη.

Θυμίζουμε για την υπόθεση Αρσενικού της Νικήσιανης, ναι μεν υπήρξε αθώωση στα πολιτικά δικαστήρια για τον πρώην Δήμαρχο Παγγαίου Βασίλη Ξουλόγη αλλά υπήρξε καταδίκη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και του είχε επιβληθεί πειθαρχική ποινή αργίας τριάντα (30) ημερών από την θέση του Δημοτικού συμβούλου Παγγαίου (Σχετικά ΕΔΩ).

0
0
X
+
error: Content is protected !!