Έρχονται 324.000€ Κ.Α.Π. στον δ. Παγγαίου.

Από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», θα κατανεμηθεί το συνολικό ποσό των 106.488.508,71 €, το οποίο αποδίδεται ως ενδέκατη (ΙΑ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2019 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, ως ακολούθως

 

X
+
error: Content is protected !!
No Notify!