ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καβάλα, 28-04-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Προς: Μ.Μ.Ε. N. Καβάλας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών για το έτος 2022 που πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τα έτη 2020-2022 σας ενημερώνουμε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας το πρόγραμμα ξεκίνησε πραγματοποιώντας δράσεις τόσο εναέριες όσο και επίγειες. Συγκεκριμένα από αέρος πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί την Τρίτη 12-4-2022 και την Τρίτη 26-4-2022 σε φυσικά οικοσυστήματα του Δήμου Νέστου καταπολεμώντας υπάρχουσες προνύμφες κουνουπιών. Παράλληλα την Τρίτη 12-4-2022 έγινε έναρξη δράσεων από επίγεια συνεργεία καταπολέμησης κουνουπιών. Συγκεκριμένα ένα συνεργείο με διμελές πλήρωμα επί οχήματος φέρον ψεκαστικό μηχάνημα επιχειρεί καθημερινώς σε εβδομαδιαία βάση στο αγροτικό-φυσικό σύστημα εναλλάξ των πεδινών οικισμών του Δήμου Νέστου καταπολεμώντας υπάρχουσες προνύμφες κουνουπιών σε εστίες αναπαραγωγής αυτών. Ένα δεύτερο συνεργείο με διμελές πλήρωμα επί οχήματος φέρον ψεκαστικό μηχάνημα επιχειρεί καθημερινώς σε εβδομαδιαία βάση στο αγροτικό-φυσικό σύστημα εναλλάξ των οικισμών των Δήμων Καβάλας και Παγγαίου καταπολεμώντας υπάρχουσες προνύμφες κουνουπιών σε εστίες αναπαραγωγής αυτών. Το ανωτέρω συνεργείο μια ημέρα σε εβδομαδιαία βάση επιχειρεί και εντός του αστικού ιστού της πόλεως της Καβάλας καταπολεμώντας προνύμφες κουνουπιών σε υπάρχουσες εστίες αναπαραγωγής αυτών. Σημειώνεται ότι από αρχές Μαΐου αυξάνεται κατακόρυφα ο αριθμός επεμβάσεων σε εστίες αναπαραγωγής προνυμφών κουνουπιών τόσο από αέρος (έναρξη καλλιεργειών ορυζώνων Δήμου Νέστου) όσο και από τα επίγεια συνεργεία με αύξηση του αριθμού αυτών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας

Αλέξιος Πολίτης

0
0
X
+
error: Content is protected !!