Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο Δ. Παγγαίου

Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου

 Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 27/1/2017 και ώρα 18.οο μ.μ  για συζήτηση του κατωτέρω θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο
Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για:
Α) Έκθεση Επιθεωρητή – Συμβούλου ΑΣΕΠ κ. Μποροδήμου, μετά από αναφορά – καταγγελία του κ. Ξουλόγη Βασιλείου του Γεωργίου,
Β) Έγγραφα ΑΣΕΠ με αριθμό 824/17.01.2017 και 825/17.01.2017 (αποτέλεσμα της αναφοράς- καταγγελίας του κ. Ξουλόγη) σύμφωνα με τα οποία ζητούνται εξηγήσεις από τον πρώην Δήμαρχο κ. Βασίλειο Ξουλόγη και τους Δημοτικούς Συμβούλους περιόδου 2011 – 2014 καθώς και από τον Δήμαρχο κ. Φίλιππο Αναστασιάδη και τους Δημοτικούς Συμβούλους περιόδου 2014 – 2016 για την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας.

Η συνεδρίαση κρίθηκε κατεπείγουσα, διότι από την αναβολή συζήτησης των θεμάτων θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου «αμέσως και σπουδαίως», εφόσον τίθεται ουσιαστικό θέμα λειτουργίας του Δήμου και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους δημότες καθώς και την τεθείσα προθεσμία για παροχή εξηγήσεων από το σύνολο των Δημοτικών Συμβουλίων αμφοτέρων των περιόδων.

Η σοβαρότητα του θέματος απαιτεί την παρουσία όλων των Δημοτικών Συμβούλων και των δύο περιόδων καθώς προτείνεται από τον Επιθεωρητή ο καταλογισμός των ποσών των αποδοχών των εργατών από το διατάκτη του Δήμου Παγγαίου, δηλαδή από τους ψηφίσαντες δημοτικούς συμβούλους τις εν λόγω αποφάσεις.

 

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,570 προβολές
X
+