Σε εφαρμογή της απόφασης της Κυβέρνησης, για το διάστημα έως 22 Νοεμβρίου 2021, στους χώρους εργασίας των γραφείων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας στην Καβάλα και στη Δράμα, ισχύουν έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19, όπως αυτά ορίζονται στο ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021:
1. Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας
2. Τήρηση του ορίου των ατόμων (1 άτομο ανά 2 τ.μ.)
3. Τήρηση της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων
4. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του 70% για την αντισηψία των χεριών
5. Το κοινό εισέρχεται στα γραφεία του ΤΕΕ κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης
 πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
 πιστοποιητικού νόσησης (έως 6 μηνών) ή
 βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19 (Rapid
Test 48 ωρών, PCR 72 ωρών)
 αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας

Αυτονόητα, η εξυπηρέτηση από απόσταση (τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά) συνεχίζεται
κανονικά.

0
0
X
+
error: Content is protected !!