Έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ που αφορά 880.000€ για τον Δήμο Παγγαίου.

Αντωνιάδης ΚώσταςΤην αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς τουρισμός, περιβάλλον, δημόσια υγεία, πρωτογενής τομέας στοχεύει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως μας εξήγησε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κώστας Αντωνιάδης. Γι αυτό το λόγο κατατέθηκαν δώδεκα (12) προτάσεις για χρηματοδότηση στα προγράμματα Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020″, Interreg Balkan Mediterranean 2014-2020 και Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020 και τα οποία εγκρίθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ο Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης έχει συστήσει τη ΔΟΔΕΠ, μία νέα Δομή Διαχείρισης Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων, στην οποία συνεργάτες, υπάλληλοι της Περιφέρειας, έχουν κάνει μία εξαιρετική ομάδα που εργάστηκε με ιδιαίτερο ζήλο, υπό την επίβλεψη του Περιφερειάρχη, με σκοπό να ανακαλύψουν, να ερευνήσουν και να υποβάλλουν προτάσεις οι ποίες θα ωφελήσουν την τοπική κοινωνία και παράλληλα θα βοηθήσουν και οικονομικά την Περιφέρεια ΑΜΘ. Μία από τις προτάσεις που πήραν  έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ και θα κατατεθούν προς  χρηματοδότηση στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι και η ΠΡΟΤΑΣΗ με ΤΙΤΛΟ:

«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ (AGRIHALE)», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V- A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» με στόχο τη διαμόρφωση πλάνου για τη διαχείριση υδροφόρου ορίζοντα και αρδευτικού νερού, τη διατήρηση της οργανικής ουσίας σε τυρφώδη εδάφη και την αποτροπή αποβλήτων για εμπλουτισμό εδαφών με οργανική ουσία, καθώς και την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη Διερεύνηση σχετικά με την έκταση της ρύπανσης από φυτοφάρμακα, την οικοτοξικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων με εφαρμογή στην περιοχή Τεναγών Φιλίππων, στον Νέστο κτλ

Οι δράσεις της περιφέρειας περιλαμβάνουν τον συντονισμό των εργασιών των εταίρων, συγγραφή εκθέσεων προόδου, διοργάνωση συναντήσεων, διαμόρφωση πλάνου επικοινωνίας, ιστοσελίδα του έργου, παραγωγή πληροφοριακού υλικού, διοργάνωση ημερίδας, σεμινάρια εκπαίδευσης και μία μελέτη αναγκών σε επίπεδο Περιφέρειας.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ:

ΕΛΛΑΔΑ:

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (επικεφαλής εταίρος)

2. Δήμος Παγγαίου

3. Διαβαλκανικό Κέντρο περιβάλλοντος

4. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ:

1. Agricultural Academy, Institute of Soil Science

2. Agricultural Experiment Station – Kardzhali

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:1.12.2016-30.12.2018

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 880.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΜΘ: 124.000,00 €

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,472 προβολές
X
+