Άρχισαν οι αιτήσεις για τις εμποροπανήγυρεις του Δήμου Παγγαίου.

Καλούνται όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στις εµποροπανήγυρεις Π. Οφρυνίου (1-6 Αυγούστου) Ν. Περάμου  (11-15 Αυγούστου) Ν. Ηρακλίτσας (19-23 Αυγούστου) του Δήμου Παγγαίου του έτους 2016 να καταθέσουν αίτηση στο γραφείο της ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε. ΔΗΜ.Α.Ε. του Δήµου Παγγαίου, στο Δημοτικό ΚατάστηµαΕλευθερούπολης, αυτοπροσώπως, η ταχυδρομικά µε τα συνηγμένα δικαιολογητικά της αίτησης από την Παρασκευή 17 Ιουνίου µέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016.

Γενικά δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση της οικείας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολήςδήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960(Α’ 47) και 1642/1986 (ΑΆ 125),

β) Άδεια επαγγελματία πωλητή και Άδεια παραγωγού θεωρημένη για το τρέχον έτος.

γ) αντίγραφο αστυνοµικής τους ταυτότητας,

δ) Εκκαθαριστικό 1 έτους
ε) µια (1) πρόσφατη φωτογραφία τους,

Προσοχή1: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν σε αντίγραφα µαζί µε την αίτησή τους όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, διαφορετικά η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

Έχουν επίσης αναρτηθεί στην lστοσελίδα τουδήµου:
-Κανονισµός της εμποροπανήγυρης,
-αρχείο με τα τέλη καιτον κανονισµό
-κατάσταση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ανάλογα µε τη δραστηριότητα του κάθε εκθέτη-συµµετέχοντα

Χρονοδιάγραμμα επόµενων ενεργειών:

1. Αξιολόγηση των αιτήσεων από 01-07-2016 έως 10-07 -2016
2. Διάθεση θέσεων  έως 20-07-2016.
3. Έκδοση των σχετικών αδειών και παραλαβή τους κατόπιν της κατάθεσης του τέλους που τους αναλογεί έως 28-07 -2016.

Ελευθερούπολη, 17  Ιουνίου  2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,943 προβολές
X
+