ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Νέο πρόγραμμα INTERREG

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ένα διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό ύψους 129 εκατ. ευρώ, με συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 110 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Στερέωση-Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου

Το έργο ΕΣΠΑ 2007-2013 «Στερέωση-Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης» στη
Νέα Πέραμο του Ν. Καβάλας ξεκίνησε την άνοιξη του 2011 με φορέα υλοποίησης τη
12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (νυν Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου),X
+