Απόφαση ΚΕΔΕ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.

η πύλη του Παγγαίου

Paggaionet

Με αφορμή της έκθεσης επιθεώρησης του ΑΣΕΠ μετά την καταγγελία Ξουλόγη η ΚΕΔΕ εξέδωσε την πιο κάτω απόφαση .

Απόφαση ΚΕΔΕ 

Facebook Comments

X
+