Αντί ανασκόπησης του 2017

η πύλη του Παγγαίου

Paggaionet

Κοιτάζοντας πίσω μέσα στο 2017 να βρούμε το «γεγονός της χρονιάς»  που σημάδεψε τον Δήμο Παγγαίου, αναμφίβολα ξεχωρίζουμε ως κορυφαίο  γεγονός την επιτυχία του Δήμου και ειδικότερα της ΔΕΥΑ Παγγαίου στην απόκτηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης  του Γεωθερμικού Πεδίου Ακροποτάμου, με επίσημη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στις 6 Οκτωβρίου 2017.

Αυτή η επιτυχία του Δήμου Παγγαίου  στα χρόνια που έρχονται θα έχει βαθύτερες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προσφέροντας κοινωνικό έργο.  Πέρα από την τηλεθέρμανση σε οικίες στην παραλιακή ζώνη του Δήμου, την εκμετάλλευση σε θερμοκήπια και την εκμετάλλευση στον θερμαλισμό,  οι ιαματικές ιδιότητες του Γεωθερμικού Ρευστού υπόσχονται την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής αφού θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λουτροθεραπεία, και σε συνδυασμό με τη θαλασσοθεραπεία προβλέπεται να εκτοξεύση, στην κυριολεξία, την τουριστική επισκεψιμότητα στην περιοχή αλλά και τις θέσεις εργασίας στις υποδομές που θα δημιουργηθούν. Ταυτόχρονα έχοντας τη δυνατότητα μεταφοράς της ενέργειας σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Παγγαίου, έκτασης 10.000 στρεμμάτων, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τη θάλασσα, ο Δήμος Παγγαίου στοχεύει στην προστιθέμενη αξία του εν λόγω ακινήτου και της ευρύτερης περιοχής.

Όλες αυτές αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου Παγγαίου και οι δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων με αειφορική διάσταση καθιστούν την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, ημέρα κατάθεσης της επενδυτικής πρότασης του Δήμου στο  Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αναμφίβολα μέρα σταθμό για το 2017 αλλά και για τα χρόνια που έρχονται. 

Από την κατάθεση του Φακέλου στις 15 Ιουνίου 2017 Ο Δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ Χαρίτων Παπαδόπουλος.

Facebook Comments

X
+